Retrato por Marie BashkirtseffRealismo moderno por Bashkirtseff.

Autora Marie Bashkirtseff, Ucrania 1858-1884.